Monthly Archives

oktober 2015

Roger Horn vastgoed schulden

Roger Horn wijst op verborgen schulden in emerging markets

By | Roger Horn

Roger Horn is analist bij MacKay Shields en houdt daarvoor onder andere opkomende markten scherp in de gaten. We zijn er de laatste jaren behoorlijk positief over, maar klopt het beeld met de daadwerkelijke situatie? Hij waarschuwt onder andere voor de verborgen schulden die zich in deze markten bevinden. We dienen ons daar niet in te vergissen, om te voorkomen dat zich grote zeepbellen kunnen ontwikkelen.

This Time is Different

Roger Horn is het daarin onder andere eens met Carmen Reinhart. Hij is hoogleraar aan Harvard University en schreef een bijdrage voor het Amerikaanse platform Project Syndicate. In zijn bijdrage waarschuwt de hoogleraar voor de verborgen schulden die zich in de opkomende markten bevinden. Ze komen maar langzaam aan het licht en lijken erop te duiden dat zich ook daar een crisis voor kan doen. Dat hadden we tot nu toe niet voor mogelijk gehouden. Het lijkt van belang om deze internationale signalen serieus te nemen, volgens Roger Horn kan ons dat behoeden voor een nieuwe terugval.

Blik op opkomende markten

Reinhart heeft onder andere meegewerkt aan This Time is Different, een standaardwerk dat hem veel aanzien heeft opgeleverd. Hij gaat in zijn artikel onder andere in op het toenemende wereldbewustzijn dat de crises van 2008 en 2011 zich nu in de opkomende markten lijken te herhalen. Er lijkt ook daar sprake te zijn van een probleem met de financiering. Het is volgens onder andere Roger Horn van groot belang om daar serieus mee om te gaan, zodat de problemen zich niet verder kunnen ontwikkelen en we daar niet op mondiale schaal last van zullen krijgen.

Faas vastgoed kredietcrisis

Kredietcrisis kent derde fase in emerging markets

By | Roger Horn

De kredietcrisis van 2008 lijkt in Nederland inmiddels grotendeels achter de rug, maar in andere delen van de wereld is niets minder waar. Er lijkt sprake van een derde fase in de crisis. Deze begon met een bankencrisis in de Verenigde Staten, een schuldencrisis in Europa en inmiddels een crisis in de opkomende markten. Dit heeft onder andere te maken met een massieve kapitaaluitstroom vanwege een verwachte rentestijging in de Verenigde Staten. Roger Horn is analist bij MacKay Shields en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Verschillende fasen in een crisis

Volgens onder andere Goldman Sachs en Fidelity is er binnen de verschillende fasen tijdens een crisis steeds sprake van een vergelijkbare ontwikkeling. Allereerst neemt de groei af, vervolgens is er sprake van stijgende tekorten op de lopende rekeningen. Dit wordt gevolgd voor een stijgende leverage en uiteindelijk een kapitaalinstroom die ineens omslaat in een kapitaaluitstroom. Roger Horn volgt de ontwikkelingen op de voet en ziet een dergelijk patroon inderdaad ontstaan, wat aan lijkt te geven dat het de emerging markets zijn die nu te maken krijgen met de crisis.

Roger Horn is voorstander van structurele hervormingen

Roger Horn is net als andere analisten en grote zakenbanken groot voorstander van meer structurele hervormingen. Die moeten ervoor zorgen dat de markt op een meer stabiele wijze in elkaar komt te zitten. Op dit moment beperken veelal politici zich tot devaluaties en andere lapmiddelen. Het is volgens de analist van MacKay Shields een beter idee om grotere ingrepen te doen, die op de korte termijn pijn zullen doen maar er op de langere termijn voor zorgen dat de economie zich op een krachtige wijze kan herstellen.