Monthly Archives

december 2015

Roger Horn Faas vastgoed

GMO en Horn adviseren nu in opkomende markten te beleggen

By | Roger Horn

Roger Horn werkt als analist bij MacKay Shields en richt zich voornamelijk op de opkomende markten. Hij houdt de koersen en algemene ontwikkelingen er goed in de gaten, om klanten daar over te kunnen adviseren. De laatste tijd hebben de emerging markets te maken gekregen met verschillende klappen, inmiddels lijkt de tijd rijp om er weer investeringen te doen en in te spelen op de goede ontwikkelingen die er plaatsvinden.

Slechte prestaties van afgelopen jaar

De afgelopen jaren hebben Roger Horn en GMO slechte prestaties bekend moeten maken uit de opkomende markten, het ging er even niet voor de wind. De rendementen zijn er daardoor flink achtergebleven. Dat betekent dat het op dit moment een uitstekend idee vormt om er investeringen te doen. De opkomende markten hebben een achterstand goed te maken. Dat is iets dat Roger Horn al langere tijd roept, het Amerikaanse fondshuis GMO sluit zich daar nu bij aan.

GMO en Horn zitten op één lijn

Horn en GMO zitten hierdoor op één lijn, ze hebben beiden het idee dat het de komende tijd beter zal gaan in de opkomende markten en dit een goed moment is om daar te investeren. Veel bedrijven en particuliere beleggers hebben hun beleggingen in de opkomende markten de laatste tijd afgebouwd. Dit lijkt een goed moment om daar weer verandering in te brengen. Het is volgens Roger Horn op die manier mogelijk om weer optimaal te profiteren op het moment dat de markt zich beter begint te ontwikkelen en de opkomende markten het tempo van de rest van de wereld weer bij kunnen benen.

Roger Horn Aberdeen

Roger Horn is net als Aberdeen enthousiast over India

By | Roger Horn

Roger Horn is net als de beleggers van Aberdeen enthousiast over de kansen in India. De laatste tijd liggen de verschillende opkomende markten ter wereld behoorlijk onder vuur, omdat ze niet meer het rendement opleveren dat ze een tijd geleden deden. Toch zijn er volgens onder andere Roger Horn nog wel degelijk kansen te bespeuren. Hij is analist bij MacKay Shields en krijgt regelmatig bijval vanuit andere hoeken. Deze keer is het bijvoorbeeld Ronald Amstad van Aberdeen die aangeeft dat het inderdaad een goed idee is om naar India te kijken.

India behoort tot mooiste beleggingsverhalen

India behoort op dit moment tot de mooist beleggingsverhalen. Dat is opvallend, omdat de opkomende markten als geheel juist steeds meer worden gemeden. Beleggers verwachten een renteverhoging van de Federal Reserve en houden aan de andere kant rekening met een afkoelende Chinese economie. Die twee factoren zorgen ervoor dat het juist de meer ontwikkelde markten zijn die de laatste tijd aan populariteit hebben gewonnen.

Analist bij MacKay Shields

Roger Horn is analist bij MacKay Shields en roept al veel langer dat we toch naar de opkomende markten moeten blijven kijken. Hij krijgt bijval van Donald Amstad, die geldt als de specialist in beleggingen bij Aberdeen. Ook hij heeft het idee dat 2016 een goed jaar kan worden voor bijvoorbeeld een opkomende markt als India. We dienen het land niet zomaar over het hoofd te zien, om te voorkomen dat we mooie beleggingskansen laten liggen. Juist een land als India heeft op dit moment veel te bieden, nadat er flinke klappen zijn gevallen in de opkomende markten.

Roger Horn emerging

Roger Horn adviseert nu in emerging markets te stappen

By | Roger Horn

De emerging markets hebben de laatste tijd wat aan populariteit verloren, we zoeken massaal naar meer stabiele alternatieven. Volgens onder andere Roger Horn, analist bij MacKay Shields, is dat niet terecht. We zouden juist nu naar de emerging markets moeten kijken, omdat er de afgelopen tijd een vertraging in de groei heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat er nu kansen voor het oprapen liggen.

Inker van GMO is enthousiast over opkomende markten

Horn is niet de enige die aangeeft dat het juist nu een goed moment is om in de opkomende markten te stappen. Beleggers die bijvoorbeeld de adviezen van Ben Inker volgen horen hetzelfde. Hij is de topman van het Amerikaanse fondshuis GMO, wat betekent dat hij een aardige vinger in de pap heeft wanneer het gaat om het alloceren van beleggingen. Hij is het met Roger Horn van MacKay Shields eens dat de analisten op dit moment naar de opkomende markten zouden moeten kijken, om daar hun investeringen te doen.

Forse kloof met de S&P 500

Het klopt volgens zowel Horn als Inker dat de opkomende markten het de laatste jaren niet zo goed hebben gedaan. De afgelopen 5 jaar bedroeg het gemiddelde rendement van de MSCI Emerging Markets -3,6 procent. Dat betekent volgens de beide specialisten echter vooral dat er nu ruimte is voor groei. De S&P 500 behaalde in die periode gemiddeld 13,3 procent per jaar. Dat betekent dat er veel ruimte is voor groei, de kans is groot dat het de opkomende markten zijn die het de komende tijd weer goed zullen gaan doen en aantrekkelijke rendementen kunnen gaan opleveren.

Roger Horn vastgoed Aberdeen

Grote uitstroom treft Aberdeen AM

By | Roger Horn

Aberdeen Asset Management heeft te maken met een grote uitstroom, het bedrijf dient wat dat betreft alle zeilen bij te zetten om het hoofd boven water te kunnen houden. Roger Horn is analist opkomende markten bij Mac Kay Shields, daarnaast houdt hij ook de ontwikkelingen binnen de eigen branche in de gaten. De Schotse asset manager uit Aberdeen heeft moeite z’n exposure naar opkomende markten op te houden, het is de komende tijd de vraag of dit daadwerkelijk tot problemen zal leiden.

Exposure naar opkomende markten

Het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar van het bedrijf laat zien dat het er financieel flink tegenzit. De grote uitstroom zorgt ervoor dat er relatief weinig middelen beschikbaar zijn, waardoor de financiële stabiliteit in de problemen dreigt te komen. Er was de laatste 3 maanden sprake van een netto-uitstroom van 12,7 miljard. Wat dat betreft is het de vraag hoe Aberdeen AM er op korte termijn voor denkt te gaan zorgen dat de financiën weer op orde komen, zodat de rust er terug kan keren.

Roger Horn bij MacKay Shields

Roger Horn werkt als analist bij MacKay Shields en richt zich daar op de opkomende markten. Hij zorgt er vanuit die positie onder andere voor dat hij de ontwikkelingen in die landen in de gaten houdt. Uiteraard is hij er tevens verantwoordelijk voor dat zich een dergelijke uitstroom niet zomaar voor zal doen. Volgens Horn heeft dit niet automatisch te maken met de matige positie van de opkomende markten van de afgelopen tijd, het is volgens hem nog altijd goed mogelijk om er goede investeringen te doen.