Monthly Archives

januari 2016

Roger Horn Apollolaan

Roger Horn waarschuwt voor diepere bodem opkomende markten

By | Apollo, Faas, Roger Horn

Roger Horn waarschuwt als analist bij MacKay Shields dat de bodem qua markten in de opkomende markten nog niet bereikt hoeft te zijn. Het leek er even op dat er een herstel plaats kon vinden en het juist een goed idee was om er weer te investeren. Hij komt daar nu gedeeltelijk op terug, onder andere omdat er sprake lijkt van grotere problemen. Roger Horn waarschuwt nu dat de grootste discount in 35 jaar pas het begin lijkt, de bodem zou nog wel eens een stuk dieper kunnen liggen.

Grootste discount in 10 jaar

Volgens onder andere Knut Gezelius van Skagen Global is de bodem in de opkomende markten op dit moment nog niet in zicht, er is sprake van mogelijk veel grotere verliezen. Roger Horn sluit zich daarbij aan en wil daarmee aangeven dat beleggers goed op dienen te leggen. De discount tussen de Amerikaanse aandelen en die van de opkomende markten is momenteel 35 procent en is de grootste in ruim tien jaar. Toch zou dat nog verder op kunnen lopen.

Bodem kan volgens Roger Horn nog dieper zijn

De bodem kan volgens Roger Horn nog een stuk dieper zijn, het zou kunnen gaan om een discount van 40 of zelfs 50 procent. Dat heeft te maken met de lagere groei in China, iets waar beleggers de laatste jaren niet aan gewend raakte. Inmiddels ligt de groei er een stuk lager dan voorheen. Dat betekent dat de wereldhandel op z’n kop is komen te staan en de opkomende markten minder goed presteren dan ze tot nu toe altijd deden.

Faas vastgoed geld

Roger Horn heeft zorgen om gecamoufleerde schulden opkomende markten

By | Roger Horn

Roger Horn maakt zich zorgen over zo’n 800 miljard aan schuldpapier, waarvan we al enige tijd weten dat die niet terug te vinden valt op de balansen van overheden. Het gaat om schulden aan opkomende landen, waar de analist bij MacKay Shields al eerder eens over berichte. Hij is voornemens om zowel overheden als andere investeerders op de hoogte te brengen van deze schulden die we niet zien, maar die er ondertussen wel zijn.

Eerder al in het nieuws

Roger Horn bracht de schulden die er bestaan al eerder in het nieuws, al heeft het destijds volgens hem onvoldoende aandacht gekregen. De analist zorgt er voor zijn klanten voor dat zij goed op de hoogte zijn van wat er gebeurt en hoe bijvoorbeeld landen of instellingen er financieel voor staan. De 800 miljard aan verborgen schuld kwam aan het licht dankzij de FInancial Times, het lijkt er echter op dat beleggers daar maar weinig mee doen.

Scherp blijven volgens Roger Horn

De opkomende markten hebben de laatste jaren niet zo goed gepresteerd. Dat betekent volgens analist Roger Horn dat er een periode van herstel aan zit te komen. Dat neemt aan de andere kant niet weg dat we goed moeten blijven opletten. Juist door nu scherp te blijven kunnen we de juiste keuzes maken en voorkomen we fouten die we in het verleden maakten. Het is volgens Horn onder andere van belang om schulden kenbaar te maken en daar rekening mee te houden in de investeringen die we doen.

Roger Horn Apollolaan vastgoed

Chinese economie zal volgens Roger Horn mogelijk hard landen

By | Roger Horn

Er bestaan een risico op een harde landing van de Chinese economie. Dat stelt onder andere Roger Horn van MacKay Shields, die daarmee aangeeft het eens te zijn met bijvoorbeeld Willem Buiter. De economische groei in China ligt rond de 4% per jaar, terwijl het land zelf aangeeft dat dit 7% per jaar zou zijn. Dit verschil kan leiden tot een harde landing, waar we ook in het Westen last van zullen krijgen.

Eens met Willem Buiter van Citigroup

Roger Horn is niet de enige die waarschuwt voor een mogelijke harde landing van de Chinese economie, ook Willem Buiter gaf dit onafhankelijk van hem aan. Hij geldt als hoofdeconoom van het Amerikaanse financiële concern Citigroup. In een gesprek met het Financieele Dagblad gaf hij aan dat de Chinese economie wel eens hard zou kunnen landen. De positieve berichten die we de laatste tijd hebben gezien lijken op weinig gebaseerd, waardoor beleggers nu de klappen op dienen te vangen.

Stoppen sloegen al twee keer door

Volgens Buiter sloegen de stoppen begin januari al twee keer eerder door op de Chinese aandelenmarkten. Dat heeft er wereldwijd toe geleid dat beleggers hun aandelen verkocht hebben, waardoor de koersen daalden. China staat er veel slechter voor dan tot nu toe werd aangenomen. Dat kan betekenen dat de winsten van bedrijven in Europa en Amerika onder druk komen te staan. In dat geval zullen we nog wel even last houden van de dalende koersen, uiteraard houdt Roger Horn dat als analist van de opkomende markten bij MacKay Shields goed in de gaten.

Roger Horn Faas vastgoed

Overheden camoufleren $800 miljard aan schulden opkomende landen

By | Roger Horn

De opkomende markten zijn bezig met een come-back na hun slechte resultaten van de afgelopen jaren. Analisten zoals Roger Horn bij MacKay Shields geven al weer enige tijd aan dat het een goed idee is om daar weer in te investeren. Toch lijken de problemen nog niet helemaal van de baan, onder andere omdat overheden een flinke schuld uit de boeken lijken te willen houden.

Quasi sovereign bonds

Het gaat om zo’n $800 miljard aan schuldpapier, die zij niet noemen op de balansen en daarmee proberen te camoufleren. Zij hebben er uiteraard een belang bij dat de economische situatie in de opkomende landen verbetert, het helpt dan niet wanneer er flinks schulden bestaan. De Financial Times deed onderzoek naar de balansen van de verschillende overheden en kwam er op die manier toch achter. Het is nog niet duidelijk hoe dat van invloed zal zijn op de ontwikkeling van de koersen in die landen.

Roger Horn bij MacKay Shields

Roger Horn houdt de zaak als analist bij MacKay Shields goed in de gaten. Het gaat volgens hem om quasi sovereign bonds in dollars en andere harde valuta. De waarde daarvan is flink gestegen ten opzichte van het officiële schuldpapier van overheden in de regio. Dat betekent dat de schulden in de praktijk een stuk zwaarder uit kunnen vallen, vandaar dat overheden de schuldpapieren lijken te willen verbergen. De matige economische situatie in de opkomende landen krijgt op die manier een flinke nasleep, waar eigenlijk niemand op zit te wachten.