Grote uitstroom treft Aberdeen AM

By 1 december 2015Roger Horn
Roger Horn vastgoed Aberdeen

Aberdeen Asset Management heeft te maken met een grote uitstroom, het bedrijf dient wat dat betreft alle zeilen bij te zetten om het hoofd boven water te kunnen houden. Roger Horn is analist opkomende markten bij Mac Kay Shields, daarnaast houdt hij ook de ontwikkelingen binnen de eigen branche in de gaten. De Schotse asset manager uit Aberdeen heeft moeite z’n exposure naar opkomende markten op te houden, het is de komende tijd de vraag of dit daadwerkelijk tot problemen zal leiden.

Exposure naar opkomende markten

Het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar van het bedrijf laat zien dat het er financieel flink tegenzit. De grote uitstroom zorgt ervoor dat er relatief weinig middelen beschikbaar zijn, waardoor de financiële stabiliteit in de problemen dreigt te komen. Er was de laatste 3 maanden sprake van een netto-uitstroom van 12,7 miljard. Wat dat betreft is het de vraag hoe Aberdeen AM er op korte termijn voor denkt te gaan zorgen dat de financiën weer op orde komen, zodat de rust er terug kan keren.

Roger Horn bij MacKay Shields

Roger Horn werkt als analist bij MacKay Shields en richt zich daar op de opkomende markten. Hij zorgt er vanuit die positie onder andere voor dat hij de ontwikkelingen in die landen in de gaten houdt. Uiteraard is hij er tevens verantwoordelijk voor dat zich een dergelijke uitstroom niet zomaar voor zal doen. Volgens Horn heeft dit niet automatisch te maken met de matige positie van de opkomende markten van de afgelopen tijd, het is volgens hem nog altijd goed mogelijk om er goede investeringen te doen.