Kredietcrisis kent derde fase in emerging markets

By 27 oktober 2015Roger Horn
Faas vastgoed kredietcrisis

De kredietcrisis van 2008 lijkt in Nederland inmiddels grotendeels achter de rug, maar in andere delen van de wereld is niets minder waar. Er lijkt sprake van een derde fase in de crisis. Deze begon met een bankencrisis in de Verenigde Staten, een schuldencrisis in Europa en inmiddels een crisis in de opkomende markten. Dit heeft onder andere te maken met een massieve kapitaaluitstroom vanwege een verwachte rentestijging in de Verenigde Staten. Roger Horn is analist bij MacKay Shields en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Verschillende fasen in een crisis

Volgens onder andere Goldman Sachs en Fidelity is er binnen de verschillende fasen tijdens een crisis steeds sprake van een vergelijkbare ontwikkeling. Allereerst neemt de groei af, vervolgens is er sprake van stijgende tekorten op de lopende rekeningen. Dit wordt gevolgd voor een stijgende leverage en uiteindelijk een kapitaalinstroom die ineens omslaat in een kapitaaluitstroom. Roger Horn volgt de ontwikkelingen op de voet en ziet een dergelijk patroon inderdaad ontstaan, wat aan lijkt te geven dat het de emerging markets zijn die nu te maken krijgen met de crisis.

Roger Horn is voorstander van structurele hervormingen

Roger Horn is net als andere analisten en grote zakenbanken groot voorstander van meer structurele hervormingen. Die moeten ervoor zorgen dat de markt op een meer stabiele wijze in elkaar komt te zitten. Op dit moment beperken veelal politici zich tot devaluaties en andere lapmiddelen. Het is volgens de analist van MacKay Shields een beter idee om grotere ingrepen te doen, die op de korte termijn pijn zullen doen maar er op de langere termijn voor zorgen dat de economie zich op een krachtige wijze kan herstellen.