Roger Horn wijst op verborgen schulden in emerging markets

By 29 oktober 2015Roger Horn
Roger Horn vastgoed schulden

Roger Horn is analist bij MacKay Shields en houdt daarvoor onder andere opkomende markten scherp in de gaten. We zijn er de laatste jaren behoorlijk positief over, maar klopt het beeld met de daadwerkelijke situatie? Hij waarschuwt onder andere voor de verborgen schulden die zich in deze markten bevinden. We dienen ons daar niet in te vergissen, om te voorkomen dat zich grote zeepbellen kunnen ontwikkelen.

This Time is Different

Roger Horn is het daarin onder andere eens met Carmen Reinhart. Hij is hoogleraar aan Harvard University en schreef een bijdrage voor het Amerikaanse platform Project Syndicate. In zijn bijdrage waarschuwt de hoogleraar voor de verborgen schulden die zich in de opkomende markten bevinden. Ze komen maar langzaam aan het licht en lijken erop te duiden dat zich ook daar een crisis voor kan doen. Dat hadden we tot nu toe niet voor mogelijk gehouden. Het lijkt van belang om deze internationale signalen serieus te nemen, volgens Roger Horn kan ons dat behoeden voor een nieuwe terugval.

Blik op opkomende markten

Reinhart heeft onder andere meegewerkt aan This Time is Different, een standaardwerk dat hem veel aanzien heeft opgeleverd. Hij gaat in zijn artikel onder andere in op het toenemende wereldbewustzijn dat de crises van 2008 en 2011 zich nu in de opkomende markten lijken te herhalen. Er lijkt ook daar sprake te zijn van een probleem met de financiering. Het is volgens onder andere Roger Horn van groot belang om daar serieus mee om te gaan, zodat de problemen zich niet verder kunnen ontwikkelen en we daar niet op mondiale schaal last van zullen krijgen.